A HANCO. MENEDZSERIRODA ÉRTED ÉS CSALÁDODÉRT!

Munkatársainknak

Karcag TV

Kedves Érdeklõdõ!

Szeretettel köszöntöm a Karcagi Városi Televízió bemutatkozásánál.
Nagy örömömre szolgál, hogy kitünteti figyelmével ezen televíziót, mely a Karcag városában történõ események megörökítését, és a tágabb közönség számára való hozzáférhetõség biztosítását tûzte ki céljául.
Elmondhatom, hogy a Karcag Televízió becsülendõ aktivitással és szorgalommal tudósít minden, a közösség számára fontos és érdekes eseményrõl és így részese a Nagykunság fõvárosában zajló rendezvényeknek, annak az értékteremtõ és értékmegõrzõ munkának, melyet az itt élõ emberek hosszú generációk óta szívügyüknek tekintenek. Azok a képek, amelyek bemutatják városunkat, annak lakóit, egyúttal fontos kordokumentumok is, egy gyorsan átalakuló világ pillanatfelvételei. Mutatják azt, hogy mely dolgok érték- és idõállóak, és melyek azok, amelyek nem tudnak megmaradni abban a fordulatokban gazdag korban, melynek mi is részesei vagyunk.
A televízió is egyik eszközünk lehet, a hasznos és jó dolgok megõrzésében! Abban, hogy a média eszközeit alkalmazva egy pozitív értékrend számára biztosítsunk megmaradást és gyarapodást. Karcag már évszázadok óta komoly önkormányzati múltra visszatekintõ polgáriasult település, népmûvészete, gazdag kulturális miliõje, az itt élõ és alkotó emberek teljesítménye, mind-mind megérdemlik az odafigyelést, és hálás témául szolgálhatnak a megörökítésre, és arra, hogy minél többekhez juttassuk el ezeket a gyöngyszemeket.
Kérem, ha a honlap kínálatával megismerkedett, látogasson el városunkba, legyen a vendégünk!

Dr. Fazekas Sándor
Karcag város polgármestere

 

HanCo.-s kedvezmény: 30% minden szolgáltatás árából.

Kapcsolattartó: Pengő Ferenc cégvezető +36-30-223-88-44

 

 Elérhetőségeink:

 5300 Karcag, Városudvar 1/a.

 Telefon: +36-30-223-88-44

 Internet: www.karcagtv.uw.hu

 E-mail: karcagtv@freemail.hu